Skip to Main Content »

Можете да намерите акумулатори ZXZ в гр. Враца в следните обекти:

РЕГИОНАЛЕН СКЛАД
бул. "Мито Орозов" № 28
тел. : 092/ 64 03 50; 64 03 51
тел. : 092/ 64 02 57; 64 03 76
email : shop.morozov28@vr.euro07.bg