Skip to Main Content »

IV. ГАРАНЦИЯ

НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕФЕКТИ


1.    ФИЗИЧЕСКИ ПОВРЕДИ.


При неправилно съхранение, монтаж и експлоатация, при които има корпусни повреди на кутията, капака, електродите. По електродите е удряно или не са били правилно затегнати към клемите. Това не са производствени дефекти.


2.    ПРЕЗАРЕЖДАНЕ


Ако регулатора на зареждането не функционира правилно, или веригите за контрол на напрежението в автомобила не работят, акумулаторната батерия ще бъде изложена на критични нива на напрежението на зареждане. Ако този процес не бъде отрегулиран, акумулатора ще прегрее и ще започне бързо изпаряване на електролита. Особенно пагубно е това при херметично затворените, необслужваеми акумулатори.  Презареждането ще доведе до ускорен процес на загуба на активен материал и батерията ще загуби част от своя капацитет. При преглед на акумулатора ще се установи ниско ниво на електролита и черно покритие върху капачките на клетките, както и силна миризма. Това не е производствен дефект.


3.    СУЛФАТИЗАЦИЯ


Ако батерията е оставена дълго време разредена на превозното средство или извън него протича химична реакция, която уврежда безвъзвратно и съкращава живота на акумулатора. Сулфатизацията (виж повече) може лесно да бъде разпозната като върху положителната плоча се наблюдава  бяло-сиво покритие и покритие с неметален блясък върху отрицателната. В повечето случай това означава, че батерията е увредена в голяма степен. Опитите да се презаредят такива батерии, дори с много слаб заряден ток ще доведе до разрушаването на плочите, а значителните отлагания на оловен сулфат могат да причинят многоточкови къси съединения. Разрушаването на батерията е възможно когато се остави за дълго време неизползвана например в трактори или други превозни средства. Макар и незначителни в превозните средства има консуматори, които потребяват електрическа енергия от акумулатора през цялото време. Такива консуматори са алармената система, часовниците и др. Колкото е по-голям периода, толкова сулфатизацията върху плочите е по-сериозна. Това не е производствен дефект.


4.    ДЪЛБОКО РАЗРЕЖДАНЕ


Всеки път, при цикличната работа на акумулаторната  батерия, когато се зарежда и разрежда малко количество материал се губи. Ако батерията е подложена на дълбоко разреждане (по-голямо от 35%), а след това се подложи на бърз заряд то този процес се ускорява. Ако при зареждането не се
възстанови напълно и отново се натовари с дълбоко разреждане, батерията ще  губи  от ефективността си. Между клетките  се  образува концентрирана сярна киселина, което може да доведе до корозия на плочите и загуба на производителност. Дори след зареждане напрежението ще бъде ниско под 12,4V въпреки че при измерване на гъстотата показателите ще са в нормата и при шестте клетки. Това не е производствен дефект.


5.    НЕДОЗАРЕЖДАНЕ


Най-често срещаната причина за предявяване на неоснователна рекламация. Напълно разредения, но иначе нов и изряден акумулатор, който е бил монтиран в автомобил с проверена електрическа инсталация и зарядна система е обявен за дефектен. Най-честата причина за това е ежедневната консумация на повече количество електричество отколкото се зареждат в акумулатора по време на движението в автомобила. Това се получава често при акумулатори, които се експлоатират ежедневно и автомобила изминава къси растояния от  10-20км дневно или седмичния пробег не надвишава 200 - 250км. Това не е производствен дефект

.